fbpx

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประวัติและผลงาน

Dr.nasapon

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อ ตั้งบริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นักวิจัย ผู้ที่ ได้ รับรางวัลเหรียญทอง จากการ คิดค้น วิจัย จน ประสบ ความสำเร็จ โดย ดึง เอา สาร สำคัญจาก ขมิ้นชัน พันธุ์แดงสยาม มา สกัดจนได้สารสำคัญ เคอคูมินอยด์  ( Curcuminoids ) ออกมา ทำ ละลายน้ำ ได้จริง มี ประสิทธิภาพสูง และ

สามารถละลายน้ำได้มากกว่าขมิ้นชันทั่วไป ถึง 10,000 เท่า

ใบรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยประวัติ

ชื่อ – นามสกุล  :  ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร

ตำแหน่ง           :  ประธาน  บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  / เจ้าของ :   โรงงาน  ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด / บริษัท โกลบอลท์ เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน      :  โรงงานที่ 1 เลขที่ 446  หมู่ที่ 4  ต.น้ำแพร่ อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

ภาพถ่ายจากเอกสารจริง :

ส่วน งานวิชาการ ของ อ. มีให้อ่านใน ต่างประเทศ เช่น
https://www.researchgate.net/profile/DrNasapon_Povichit ใน research gate
https://www.academia.edu/15608334/Antiglycation_and_antioxidant_activities

และ หาอ่าน ได้  อีก  10 กว่า งานใน scholar.google
https://scholar.google.co.th/scholar?start=0&q=Nasapon+Povichit&hl=th&as_sdt=1,5&as_vis=1

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็น บริษัทเริ่มต้น ของการวิจัย และ การผลิต ก่อนจะเปิด บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ  CCI INNOVATION  ในปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ เป็น  Center of Creating Innovation ( CCI )

  • ปี 2542 เริ่มต้น ทำ ธุรกิจ การจัดจำหน่าย ถุงดีท๊อกซ์ คือ อุปกรณ์ลักษณะ คล้ายถุงน้ำเกลือ ใช้ สวนล้างลำใส้ใหญ่ หรือ ทำ ดีท๊อกซ์ เพื่อ เป็น การนำเอาสารพิษ ออก จาก ร่างกาย เป็น บริษัทรายแรก ที่ ผลิตถุงดีท๊อกซ์ ในประเทศไทย เพื่อ ทดแทน การนำเข้าในสมัยนั้น
  • ปี 2547 เริ่มต้น ขยาย ธุรกิจ ทำโรงงาน เครื่องดื่มสมุนไพร โดย การเช่าพื้นที่ สำหรับ โรงงานขนาดเล็ก ใน อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ปี 2557 ธุรกิจ ประสบความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายโรงงาน ( โรงงานที่ 1 ) มาสร้างภายใต้มาตรฐานระดับสากล ที่บ้านน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  • ปี 2559 โรงงานดีท๊อกซ์ ( ประเทศไทย ) ( โรงงานที่ 2 ) ได้ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์ รวมทั้ง บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็ได้ ทำ การ ก่อตั้งขึ้นมาใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อ จัดจำหน่าย นวัตกรรมสมุนไพรไทยคุณภาพระดับโลก ภายใต้ แบรนด์​ CCI
    ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร
  • ปี 2562 โรงงานดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) ได้ ทำ การขยาย โรงงานผลิต เพิ่มเติม แห่งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ บนพื้นที่ 10 ไร่ มี พื้นที่ใช้สอยโดย ประมาณ 2,000 ตร.ม. ภายใน มีห้อง สำหรับ ใช้ในการสัมมนา ตกแต่ง อย่าง หรูหรา พร้อม รองรับ นักธุรกิจได้ถึง 1,000 คน
  • ปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีบวงสรวง วาง ศิลาฤกษ์ ซึ่งจะเป็น อาคารสำนักงานใหม่ ของ บริษัท ที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท แสดงใ ห้เห็นว่า ซีซีไอ พร้อมแล้ว ที่จะเติบโต อย่างมั่นคง และ ยั่งยืนต่อไป

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร

  • เรา มี โรงงานผลิต และ สถาบันวิจัยพัฒนา เป็นของตัวเอง ก่อตั้งโดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ( Dr. Nasapon Povichit )  และ   ดร.โยจิ  เอซูเระ   ( Dr.Yohji  Ezure )  สถาบัน Nspi คือ ความภูมิใจของ บริษัทของเรา เพราะ นี้คือ แหล่งกำเนิด และ การสังสรรค์ และ สร้างสรรค์ นวัตกรรม สมุนไพร ต่อ ไป อนาคต เรา มี นักวิจัยที่เก่งๆ ของ ไทย และ ชั้นนำของต่างประเทศ และ เรามีเครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อ พัฒนา ต่อยอดให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเรี่อยๆ

Dr.Nasapon Dr.Yoshi

โครงการริเริ่มและสนับสนุนโดย  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA


งานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลงานการวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร

www.detoxforlife2901.com  ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการส่งมอบ นวัตกรรมสมุนไพร ช่วยรักษาและดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรง และ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ไม่หยุดยั้ง.