รวมโปรโมชั่นสินค้าcci

 Promotion cci products สุดพิเศษ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน   2565

 

 

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า เพื่อ ดูแลระบบทางเดินอาหาร 

Curmamax-Greencurmin

โปรโมชั่นกรีนเคอมิน

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

Curmamax

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อสั่งซื้อ 6 กล่อง
 • ประหยัดเพิ่ม  240  บาท เมื่อซื้อ 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 500 บาท
 • ประหยัด 680 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 484 บาท

 

แฮปปี้ ไคโช

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสินค้า เพื่อ ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน

อาชิตองโกลด

 • ประหยัดค่าขนส่ง ส่งฟรีแม้สั่ง 1กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 200 บาท เมื่อซื้อ 2 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 1,500 บาท
 • ประหยัด 600 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 1,400 บาท
 • ประหยัดถึง  2,100 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 1,250 บาท

 

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นไวเลอตอง

มัลวินวิตามินรวม

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า เพื่อ ดูแลระบบกระดูกและข้อ 

โปรโมชั้น ไอโซเคอม่า

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า เพื่อ ดูแลรูปร่าง

ไดเอทโปร เวย์โปรตีน

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง และประหยัดเพิ่ม ราคาลดให้อีก เฉลี่ยกล่องละ 1,150 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 1,100 บาท
 • ประหยัด 600 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 1,050 บาท

พร้อมเอส

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า เพื่อ ดูแลหัวใจและหลอดเลือด

โอลิสาคิวเท็น

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า สำหรับโรคเบาหวาน

โปร โมดิ

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า สำหรับริดสีดวง

โปรโมชั่น ริดจิ 5 free 1

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า ดูแลสายตา

ดูแลสายตา

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า ดูแลสุขภาพผู้ชาย

กรีนปาปา

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

ต่อมลูกหมากโต

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 

โปรโมชั่นสินค้า ดูแลสุขภาพผู้หญิง

 • ประหยัดค่าขนส่ง เมื่อ สั่งซื้อ 2 กล่อง ไม่ว่าโอนก่อน หรือ ปลายทาง
 • ประหยัด 150 บาท เมื่อซื้อ 3 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 900 บาท
 • ประหยัด 300 บาท เมื่อซื้อ 4 กล่อง เฉลี่ยราคากล่องละ 875 บาท
 • ประหยัด 950 บาท เมื่อซื้อ 5 กล่องฟรี 1 = 6 กล่อง  เฉลี่ยราคากล่องละ 791.67 บาท

 โปรโมชั่นสุดคุ้มยิ่งซื้อเพิ่มได้ส่วนลดเพิ่ม ประหยัดเพิ่ม เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นสินค้า กลุ่มกาแฟ

อิชิคอฟฟี่

 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า

วิธีชำระเงิน

 

 


 www.detoxforlife2901.com 

ปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี .