ยับยั้งเชื้อไวรัส (Antiviral activity)

  • Hand, foot, and mouth disease (HFMD) HFMD เป็นโรคติดเชื้อในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่เกิดจากเชื้อไวรัสทั่วไปคือ Enterovirus 71 (EV71) และ coxsackievirus A16 (CVA16) เป็นเชื้อโรคหลักสองชนิดของโรคนี้ HFMD ซึ่งคิดเป็น 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดระหว่างการระบาดในประเทศจีนในปี 2551 (6) HCT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยสัมพัทธ์เมื่อใช้ในการรักษา HFMD ระหว่างการแพร่ระบาดล่าสุด (7,8) Chen et al (9) ศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ HCT.

ในชุดการทดลองที่เซลล์เยื่อบุผิวไตของลิงเขียวแอฟริกัน (Vero) ติดเชื้อ EV71 หรือ CVA16 และได้รับการรักษาด้วยสารสกัด HCT ในความเข้มข้นต่างๆเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า HCT ปิดกั้นผลของ cytopathic ที่เกี่ยวข้องกับ EV71 อย่างมีนัยสำคัญ.

แต่ไม่ได้แสดงกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่อการติดเชื้อ CVA16 อย่างไรก็ตามการศึกษาก่อนหน้านี้ (10) พบว่า HCT มีการใช้งานกับ CVA16 ดังนั้น HCT จึงมีศักยภาพสูงในการรักษา HFMD.

  • กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคซาร์สเป็นโรคปอดบวมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาซาร์ส ตั้งแต่ปลายปี 2545 ถึงกลางปี ​​2546 ไวรัสซาร์สติดเชื้อมากกว่า 8,000 คนทั่วโลก.

สารสกัดในน้ำของ HCT แสดงให้เห็นถึงผลกระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการแพร่กระจายของเซลล์เม็ดเลือดขาวม้ามโตและพบว่าผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับขนาดยา (11) HCT ยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งอาการต่างๆเช่นไข้เจ็บคอและไอในระยะแรกของโรคซาร์ส (12) Lau et al (11) ใช้ Flow cytometry.

เพื่อแสดงให้เห็นว่า HCT เพิ่มสัดส่วนของเซลล์ CD4 + และ CD8 + T ในเซลล์เม็ดเลือดขาวม้าม นอกจากนี้ยังเพิ่มการหลั่งของ interleukin (IL) -2 และ IL-10 อย่างมีนัยสำคัญ. เพื่อที่จะตรวจสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของ HCT ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการต่อต้านโรคซาร์ส Lu et al (1) ได้ตรวจสอบผลของการฉีด HCT (HCI) ในรูปแบบเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากคาราจีแนนของหนูและไซลีนของหนู แบบจำลองอาการบวมน้ำที่หู ในรูปแบบเยื่อหุ้มปอดอักเสบการฉีดคาราจีแนนเข้าไปในโพรงเยื่อหุ้มปอด. 

 ทำให้เกิดการสะสมของของเหลวที่อุดมด้วยโปรตีนและการแทรกซึมของเม็ดโลหิตขาวในโพรงเยื่อหุ้มปอด.

โดยการตอบสนองต่อการอักเสบสูงสุดจะเกิดขึ้นหลังจาก 24 ชั่วโมงเมื่อปริมาตรของเหลวความเข้มข้นของโปรตีนโปรตีน C-reactive และการแทรกซึมของเซลล์ทำได้สูงสุด พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกลดทอนโดย HCI ในปริมาณต่างๆโดยผลการยับยั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในขนาด 0.54 มล. / 100 กรัม HCI แสดงผลที่คล้ายคลึงกันในแบบจำลองอาการบวมน้ำที่หูของหนูโดยมีการยับยั้ง 50% ในขนาด 80 µl / 20 g ผลการวิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนว่า HCI มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต่อโคโรนาไวรัสซาร์ส.

 Pseudorabies herpesvirus (PrV) ไวรัส PrV เป็นไวรัสในตระกูล Alphaherpesvirinae ลูกสุกรที่ติดเชื้อ PrV จะตายภายในไม่กี่วัน (17) Ren et al (17) ใช้เซลล์ Vero และเซลล์อัณฑะสุกรเพื่อตรวจสอบผลของ HCI ต่อการติดเชื้อในเซลล์โดย PrV พวกเขาพบว่า HCI สามารถยับยั้งการติดเชื้อของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการฟักตัวของ PrV ด้วยยา.

  • Infectious bronchitis virus (IBV) Avian IBV เป็นไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อ จากการศึกษาในเอ็มบริโอไก่และไก่ (18) พบว่า HCT ยับยั้งการติดเชื้อ IBV ได้มากกว่า 90% ในเซลล์ไตของตัวอ่อนไก่และลดการตายของ IBV ที่เกิดจาก IBV ได้มากกว่า 90% ในร่างกายและในหลอดทดลอง HCT ป้องกันตัวอ่อนอย่างเต็มที่จากความท้าทายของ IBV และมีผลป้องกันมากกว่า 50% ในไก่ในการศึกษา.
  • Dengue Virus ไวรัสเดงกี ไวรัสเดงกีเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกเดงกีและกลุ่มอาการช็อกจากไข้เลือดออก. การศึกษาที่จัดทำโดย Leardkamolkarn et al (19) ได้ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติทางไฟโตเมดิซินอลของ HCWE ในการยับยั้งไวรัสเดงกี.

การศึกษาระบุว่าไฮเปอร์โซไซด์เป็นสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญซึ่งออกฤทธิ์ต่อต้านการติดเชื้อไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสกัด HCT แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นพิษและอาจคุ้มค่าต่อการพัฒนาต่อไป.

  • Antibacterial activity Houttuynin เป็นสารที่ สามารถแยกได้จาก HCT Liu et al (20) พบว่าสารดังกล่าว มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียต่อเชื้อ Staphyloccus aureus ถึง 21 สายพันธุ์.

แหล่งข้อมูล : บทความงานวิจัยสารสกัดคาวตองสถาบัน NSPi